Nấm kantarelli
Nấm khô Phần Lan
(Thời hạn: 2 năm)
110€/kg
Nấm kantarelli vàng hoặc chanterelle thuộc dòng (Cantharellus cibarius) là một loại thực phẩm thiên nhiên giàu dinh dưỡng, phổ biến ở miền nam và miền trung Phần Lan. Loại nấm này phát triển trong tự nhiên từ tháng 6, phổ biến nhất vào tháng 7 và tháng 10. Các môi trường phát triển điển hình nhất là các khu rừng bạch dương.

Để nói về vị thì quý vị cần trải nghiệm/thử hàng chứ ngôn ngữ của tôi không đủ để diễn tả. Ngắn gọn thì đây là sản phẩm tuyệt vời của thiên nhiên Phần Lan!

- Về giá: giá bán lẻ thị trường giao động 18€ - 25€/nấm tươi.
Lưu ý: sấy 10kg tươi thì được 1 kg khô !
- Về chất lượng: tuyệt vời

110,00 incl 14% VAT

Quantity

Privacy Policy

Terms & Conditions